Balın Kimyasal Yapısı Nasıldır?

Bakın Kimyasal yapısı hakkında detayla bilgileri aşağıda iletiyoruz.

Balın Kimyasal Yapısı & Bal İçerisinde Neler Vardır?

 • monosakkaritler (%55-85)-fruktoz
 • glikoz,
 • disakkaritler (%2-15)-sükroz
 • trisakkaritler (%1-7)-melezitoz
 • polifenolik bileşikler (%0.1-0.2)  flavonoitler
 • prosiyanidler,
 • kumarinler
 • Proteik maddeler (%0.2-0.4) – aminoasitler
 • enzimler Kolin ve Asetilkolin içeren kompleks bir karışımdır.

Balın Kaliteli Olduğu Nasıl Anlaşılır?

 • renk,
 • granülasyon ya da kristalleşme
 • viskozite
 • yoğunluk ve özgül ağırlık ve elektriksel iletkenliktir.

Kolin ve Asetilkolin içeren kompleks bir karışımdır. Balın kalite düzeyini tanımlamada kullanılan başlıca fiziksel özellikleri; renk, granülasyon ya da kristalleşme, viskozite, yoğunluk ve özgül ağırlık ve elektriksel iletkenliktir.

Bizi Takip Edin!

 

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.